• 2b7e2822b2509b449468b405bba95a38_ce827b2f0d
  • FB_IMG_1583573888084_ab56273727
  • IMG_20210905_190031_dc6a3f22ea
  • IMG_20210922_104556_c309fc9726
  • IMG_20210922_104559_dc2e114ef0
  • IMG_20210922_181636_4fa510cafc
<a href="/tin-tuc/ban-tin-truong" title="Bản tin trường" rel="dofollow">Bản tin trường</a>

TIẾP TỤC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CBQL,GV

Trong các hoạt động giáo dục tại trường Mầm non học liệu đóng vai trò then chốt, nó giúp trẻ có quá trình trải nghiệm tuyệt vời để tạo ra sản phẩm. Học liệu đóng vai trò như "Người thầy" thứ ba cùng đồng hành trong lớp, cùng đồng hành trong quá ...

Giới thiệu trường

Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”Được thành lập vào năm 2006,Trường Mầm Non Tiên Kiên đã khẳng định thương ... Xem thêm

Đội ngũ giáo viên

Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Trường Mầm Non Tiên Kiên là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ,Trường Mầm Non Tiên Kiên xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.

Địa chỉ: Tiên Kiên Lâm Thao Phú Thọ
Điện thoại di động: 0975215206
Hotline: 0975215206